Osnivanje

Dijabeticko društvo Trogir je udruga osnovana 12. veljace 2010g.

Osnivačka skupština je održana u gradskoj vjecnici , a osnivanje udruge su inicirale Katja Šćurla , Kata Ivakić , Suzana Botušic i Gordana Vukman.Ova udruga je 48. po redu dijabetičkih udruga u RH , a 12. u Splitsko-Dalmatinskoj županiji što ukazuje na potrebe dijabetičara za pomoći.Naime, broj novootkrivenih dijabeticara je u velikom porastu , a veliki broj ne dobije kvalitetnu edukaciju o svom novonastalom stanju kao ni o nacinu ponašanja , prehrane , tjeloviježbe , terapije i sl.Medicinsko osoblje se nadasve trudi educirati koliko može , ali njih je premalo , a potreba previše.Zato je bila potreba osnivanja jedne ovakve udruge u Trogiru , kroz cije ciljeve i zadatke ce se pomoci dijabeticarima , da sa strucnim vodstvom na pravi , tocan i kvalitetan nacin preuzmu brigu o sebi i svom stanju.

Jedan od ciljeva udruge je i promicanje zdravog načina života svakog covjeka jer su zastrašujuci pokazatelji osoba sa stanjem preddijabetesa.

Zdravi način života , pravilna prehrana , odgovarajuca tjeloviježba i pravilna terapija su preduvijeti za kontrolu svog GUK-a , ali i preduvjeti za odlaganje same bolesti kao i komplikacija.

Zadatak nam je:

-pomoći u prevenciji dijabetesa edukacijom o zdravom načinu života svih ljudi

-promicanje zdravog načina života osoba s dijabetesom kroz edukativne radionice i individualna savjetovanja

-edukacija obitelji dijabeticara jer su oni s nama 24 sata

-javne akcije mjerenja šecera u krvi i krvnog tlaka

-suradnja sa patronažnom službom doma zdravlja Splitsko-Dalmatinske županije

-suradnja s odgovarajucim gradskim službama

-suradnja s srodnim udrugama na podrucju grada i RH

-animirati osobe koje svojim znanjem,zvanjem ili zanimanjem mogu pomoci u radu udruge

-animirati roditelje djece koja boluji od dijabetesa i samu djecu na clanstvo.Nataj nacim mogu sudjelovati u razlicitim programima za samokontrolu dijabetesa (npr.edukativni kampovi,tjedan dana na jedrilici,redovni mjesecni susreti roditelja , redovni susreti djece sa dijabetesom…) PHOTO